Mikroravi-hammasklinikka, Uus-sadama 21-202, Tallinna on sairausvakuutuksen sopimuskumppani lasten hammashoidon tarjoamisessa.

EHK maksaa alle 19-vuotiaiden lasten hammashoidosta.

Lasten hammaslääketieteellinen vierailumaksu 0 euroa, jos sairausvakuutuksella on vakuutus.

Työkyvyttömyyseläkeläisille ja vanhuuseläkkeille sairausvakuutusmaksu maksaa proteesista 260 euroa kolmen vuoden välein.